Kết hôn với người nước ngoài

Đơn xin đăng kí kết hôn với người nước ngoài
0:00 25-08-2016

Dưới đây là mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn cho các bạn tham khảo

Xem thêm
Kết hôn với người nước ngoài 2014
0:00 24-08-2016

Kết hôn với người nước ngoài 2014: cơ quan tiếp nhận, đối tượng giải quyết,thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí, thông tin lưu ý và biểu mẫu

Xem thêm
Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại nước ngoài
0:00 24-08-2016

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại nước ngoài

Xem thêm
Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2016
0:00 24-08-2016

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2016: trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ cần chuẩn bị

Xem thêm
Thủ tục đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài và những điểm mới
0:00 08-08-2016

Việc kết hôn với người nước ngoài đang được nhà nước ta quan tâm sâu sắc. Đặc biệt thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài khiến cho các cặp đôi cần phải tìm hiểu kĩ càng tránh gây mất thời gian

Xem thêm
Thẩm quyền đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài và những điểm mới
0:00 08-08-2016

Luật Hộ tịch có hiệu lực từ ngày 1-1-2016 đã đem đến những thay đổi quan trọng trong đó có điểm mới về thẩm quyền đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Xem thêm
Luật hộ tịch
0:00 08-08-2016

Việc kết hôn luôn là vấn đề quan trọng của cả một đời người, vì vậy nó được nhà nước đặc biệt quan tâm. Việc đăng kí hộ tịch cũng vậy nó tạo cơ sở pháp lý để nhà nước bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lí về dân cư.

Xem thêm
Nghị định 126 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
0:00 08-08-2016

Luật hôn nhân và gia đình 2014 ra đời kèm theo đó là một số nghị định quy định chi tiết việc thực hiện các điều luật đó một cách rõ dàng, áp dụng đúng vào tình hình thực tế giúp người dân dễ hiểu hơn.

Xem thêm
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
0:00 08-08-2016

Kế thừa và sửa đổi các quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã có nhiều đổi mới tích cực hơn, phù hợp với cuộc sống hiện tại hơn

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?