Đăng ký hộ kinh doanh

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
0:00 28-09-2016

Đăng ký hộ kinh doanh - Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh đơn giản thường áp dụng cho hộ gia đình muốn kinh doanh. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Xem thêm
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

Vấn đề cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Điều 79 Nghị định 78/2015 về hướng dẫn đăng ký kinh doanh như sau:

Xem thêm
CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

Xem thêm
THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ

Xem thêm
TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lện, hộ kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Xem thêm
QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

Việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh phải tuân theo quy định tại Điều 72 Nghị định 78/2016 về đăng ký doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh

Xem thêm
QUY ĐỊNH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

Vấn đề ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh được quy định tại Điều 71 Nghị Định 78/2015 bao gồm những nội dung chính cần lưu ý sau:

Xem thêm
QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

Khi đặt tên cho doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Cái tên tạo nên một phần niềm tin cũng như sự phát triển của công ty sau này.

Xem thêm
QUY ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

Khi đăng kí hộ kinh doanh ngoài việc quan tâm đến thủ tục đăng kí kinh doanh chúng ta còn phải quan tâm đến địa điểm kinh doanh của mình sao cho hợp lí

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ CÁ THỂ
0:00 09-08-2016

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động

Xem thêm
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

Để phù hợp với yêu cầu của pháp luật thì giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh gồm những nội dung sau:

Xem thêm
SO SÁNH HỘ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
0:00 09-08-2016

Trong quá trình hoạt động sản xuất hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân có một số điểm tương đồng khiến chúng ta nhầm lẫn. Hiểu được vấn đề đó chúng tôi sẽ so sánh hai loại hình kinh doanh đó như sau:

Xem thêm
ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh đơn giản thường áp dụng cho hộ gia đình muốn kinh doanh . Hộ kinh doanh có những đặc điểm pháp lý sau

Xem thêm
THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH: Trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?