Nhãn hiệu hàng hóa

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
0:00 05-08-2016

Thực chất, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như trong các giấy tờ, văn bằng chính thức chỉ có khái niệm “nhãn hiệu” được sử dụng, tùy theo việc nó gắn kèm với sản phẩm hay dịch vụ mà được gọi chi tiết hơn là Nhãn hiệu hàng hóa hay Nhãn hiệu dịch vụ. Còn logo hoặc thương hiệu là cách gọi thông thường của nhãn hiệu trên thị trường và dễ hiểu đối với đại đa số tổ chức, cá nhân. Thương hiệu là cách nói đến nhãn hiệu dạng chữ (phần đọc được). Còn Logo là cách dùng để nói về nhãn hiệu dạng hình ảnh. Logo thường được thiết kết một cách rất sáng tạo, có tính khác biệt và tính thẩm mỹ cao nên logo đồng thời cũng là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ quyền tác giả.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?