Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP
0:00 28-09-2016

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP - Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi n

Xem thêm
LIÊN KẾT TRONG MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CON
0:00 10-08-2016

LIÊN KẾT TRONG MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CON: đặc điểm, sự liên kết

Xem thêm
ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CON
0:00 10-08-2016

ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CON: ưu điểm, hạn chế

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?