Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ
0:00 18-10-2016

Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ

Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ

Cần Thơ là một 6 trong thành phố trực thuộc Trung Ương. Những năm qua, nền kinh tế thành phố Cần Thơ đã có những bước phát triển tích cực. Giai đoạn từ năm 2010-2015, tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn này đạt 12,19%. Đến năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt gần 78.000 tỉ đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2010, hằng năm đóng góp cho vùng khoảng 12%-12,5%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt hơn 78 triệu đồng, tương đương hơn 3.600 USD, tăng 2,15 lần so với năm 2010.

Bước sang năm 2016, Cần Thơ đẩy mạnh quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư thông qua tiếp xúc, triển lãm, hội nghị, hội thảo. Tăng cường xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tổ chức khảo sát, tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa, nông sản, tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển thị trường xuất khẩu. Tiếp tục kết nối cung - cầu hàng hóa, triển khai hệ thống phân phối nông sản sạch trong các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ… Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc với việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch. Ban lãnh đạo thành phố Cần Thơ xem việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, liên kết hợp tác, thu hút đầu tư trong và ngoài nước là động lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với những điều kiện thuận lợi như vậy, Cần Thơ xứng đáng là mảnh đất để các nhà đầu tư đến khai thác.

VALAW hân hạnh cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, một trong số đó là tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ.

Các trường hợp doanh nghiệp giải thể

1.            Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

2.            Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

3.            Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

4.            Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ

5.            Trình tự giải thể

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

1.            Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

2.            Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

1.            Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu);

2.            Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

3.            Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

4.            Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

5.            Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

6.            Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

7.            Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.

8.            Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).

9.            Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

10.          Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

11.          Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

12.          Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí: Không mất phí.

 

 

giải thể doanh nghiệp, giai the doanh nghiep, Giải thể doanh nghiệp tại Cần Thơ, giai the doanh nghiep tai Can Tho,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?