CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
0:00 08-08-2016

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Về hình thức chuyển đổi từ Công ty cổ phàn thành Công ty TNHH một thành viên có thể thực hiện theo các cách qui định tại Điều 197. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật này.

1.    Cơ sở pháp lý của việc chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

Bộ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2.    Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

-  Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi Công ty

-  Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi Công ty;

-  Hợp đồng chuyển nhượng + Biên bản thành lý hợp đồng chuyển nhượng  trong trường hợp có sự chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông hoặc các cổ đông với một cá nhân hoặc một tổ chức nhận chuyển nhượng.

-  Giấy đề nghị chuyển đổi

-  Điều lệ Công ty TNHH một thành viên

-  Bản chứng thực CMND hoặc hộ chiếu của thành viên tham gia

-  Ban sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân;

-  Các giấy tờ liên quan khác.

3.    Trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp; trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

4.    Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

5.    Thời gian giải quyết việc chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

 05 ngày làm việc.

Khi cần tư vấn, hỗ trợ, hãy tìm đến chúng tôi!!!

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

Thành lập công ty cổ phần, thanh lap cong ty co phan, Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên, CHuyen doi cong ty co phan thanh cong ty TNHH mot thanh vien, thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội, thanh lap cong ty co phan tai Ha Noi ,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?