THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ THẦU
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ THẦU

 

Chất lượng nguồn lao động luôn là một vấn đề mà các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, chú ý và chọn lọc, đào tạo. Tuy nhiên, trinh độ cũng như năng lực của lao động nước ta còn nhiều hạn chế. Bởi vậy mà nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài của các doanh nghiệp và nhà thầu tại Việt Nam đang ngày càng lớn. Pháp luật Việt Nam đã có những quy định riêng về thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và các doanh nghiệp, nhà thầu phải tuân thủ đúng các quy định đó.

1.    Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp, nhà thầu dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, doanh nghiệp, nhà thầu nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Bước 2: Doanh nghiệp, nhà thầu nhận thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Bước 3: Xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài;

- Bước 4: Xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài.

2.    Thành phần và số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đối với nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của các doanh nghiệp:

+ Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Ghi chú: nộp trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI  CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ THẦU

- Đối với nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của các nhà thầu:

+ Bảng kê khai nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

+ Đề nghị tuyển lao động người Việt Nam hoặc điều chỉnh, bổ xung nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

* Số lượng hồ sơ:01 bộ.

 

3.    Cơ sở pháp lý của thủ tục

- Bộ luật lao động 2012;

- Nghị định 102/2013/NĐ - CP ngày 5/9/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư 03/2014/TT - BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị Định 102/2013/NĐ - CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

Đầu tư, dau tu, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ THẦU, thu tuc dang ky nhu cau su dung nguoi lao dong nuoc ngoai cua các doanh nghiep va nha thau,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?