Đơn xin đăng kí kết hôn với người nước ngoài
0:00 25-08-2016

Đơn xin đăng kí kết hôn với người nước ngoài

Đơn xin đăng kí kết hôn với người nước ngoài

Dưới đây là mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn cho các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN

(dùng cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngòai)

---------------

 

            Kính gửi:................nước CHXHCN Việt Nam tại...................

 

 

Tôi là (viết chữ in): .........................Nam  hay nữ .............

Ngày sinh: ...............................................................

Nơi sinh: ....................................................................................

Dân tộc..................................................Quốc tịch Việt nam ........

Nghề nghiệp:................................................................................

Địa chỉ hiện nay: .......................................................................

Hộ chiếu số:.......................; ngày cấp...............; ngày hết hạn. ...........

nơi cấp hộ chiếu.................... cơ quan cấp hộ chiếu:......................

Cơ quan cử đi nước ngòai: ...........................

Tình trạng hôn nhân hiện tại: (chưa kết hôn, đã ly hôn, vợ (chồng) chết)

Tình trạng sức khỏe.............................................................................

 

Sau khi nghiên cứu pháp luật về hôn nhân và gia đình, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện để kết hôn

với  .............................sinh ngày ............/............../..............tại.......

..............................Quốc tịch...............................

Số hộ chiếu...............................Nơi thường trú:

 

Vậy, đề  nghị .................nước CHXHCN Việt Nam tại ..................cấp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn cho tôi.

 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều khai trên./.

 

Làm tại..........ngày......tháng ...năm

 Người khai

                                        (ký và ghi rõ họ tên)     

    

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

Đơn xin đăng ký kết hôn với người nước ngoài, don xin dang ky ket hon voi nguoi nuoc ngoai, hôn nhân, hon nhan, ket hon voi nguoi nuoc ngoai, kết hôn với người nước ngoài,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?