Thẩm quyền đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài và những điểm mới
0:00 08-08-2016

Thẩm quyền đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài và những điểm mới

Luật Hộ tịch có hiệu lực từ ngày 1-1-2016 đã đem đến những thay đổi quan trọng trong đó có điểm mới về thẩm quyền đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài. Để giúp quý khách hàng lựa chọn đúng nơi để thực hiện việc đăng kí kết hôn, công ty luật TNHH VALAW đưa ra những tư vấn cụ thể sau đây:

1.      Thế nào là kết hôn có yếu tố nước ngoài

Kết hôn có yếu tố nước ngoài là việc kết hôn giữa:

-         Công dân Việt Nam với người nước ngoài

-         Công dân Việt Nam với nhau mà có ít nhất một bên định cư ở nước ngoài

-         Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài

-         Người nước ngoài đăng kí kết hôn tại Việt Nam với nhau nếu có yêu cầu

2.      Quy định trước đây về thẩm quyền đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài

Trước đây, để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, công dân sẽ nộp hồ sơ kết hôn tại Sở tư pháp theo quy định của Nghị định 126/2014/NĐ – CP quy định về thẩm quyền đăng ký kết hôn đối với người nước ngoài như sau :

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi đăng ký thường trú, nhưng có nơi đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn.

2. Trường hợp người nước ngoài có yêu cầu đăng ký kết hôn với nhau tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của một trong hai bên, thực hiện đăng ký kết hôn; nếu cả hai bên không đăng ký thường trú tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

3. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại.

Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết hôn với nhau thì Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký kết hôn, nếu có yêu cầu.”

kết hôn với người nước ngoài

3.      Quy định mới về thẩm quyền đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tuy nhiên theo Luật Hộ tịch mới số 60/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1-1-2016 thì thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài do UBND huyện thực hiện. Cụ thể như sau:

UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân trong nước với người nước ngoài, giữa công dân trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau, giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì UBND cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

4.      Ý nghĩa

Như vậy, thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đã được chuyển từ Sở tư pháp sang Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Sự thay đổi này sẽ giúp  giảm bớt được chi phí, thời gian cho công dân trong việc đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài.

 

Thẩm quyền đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài và những điểm mới, tham quyen dang ki ket hon co yeu to nuoc ngoai va nhung diem moi,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?